Română
Rezistența materialelor vol 1 | Editura Matrix Rom

Rezistența materialelor vol 1

ISBN: 978-606-25-0359-8
Limba: Romana
Suport: Hartie
95,00 lei
În această carte sunt prezentate primele opt capitole ale materiei însoțite, în anexă, de câteva tabele utile celor care au de rezolvat unele probleme practice care apar în timpul activității acestora. Manualul se adresează, în primul rând, studenților facultăților de construcții civile, industriale și agricole, de construcții feroviare, drumuri și poduri, de construcții hidrotehnice și de îmbunătățiri funciare, precum și tinerilor ingineri care sunt la început de carieră.