Română
Sisteme de control robust | Editura Matrix Rom

Sisteme de control robust

Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi
ISBN: 978-606-25-0542-4
Limba: Română
Suport: Hârtie
76,00 lei
În ultimele decenii cercetările din domeniul automaticii au determinat evoluțiile spectaculoase ale tehnologiilor noi în procesele industriale, dezvoltarea tehnicilor și a algoritmilor de calcul, a sistemelor încorporate. Au fost dezvoltate rapid noi teorii , noi controlere, actuatori, senzori, noi procese industriale, noi metode de calcul și aplicații.