Română
Pe urmele marilor religii | Editura Matrix Rom

Pe urmele marilor religii

ISBN: 978-606-25-0716-9
Limba: Română
Suport: Hârtie
201,00 lei
După vizitele succesive în Egipt, Israel, India, China şi Mexic, şi după cele anterioare prin Italia, Spania şi Ţările Scandinave am ştiut că trebuie să scriu o carte legată de aspectele religioase văzute.
Spre deosebire de alte monumente civile, monumentele religioase, lăcaşele de cult, sunt măreţe, cu deosebit stil artistic, construite în timp, une-ori de sute de ani, care reflectă condiţiile materiale şi spirituale ale diferite-lor popoare sau doar populaţii.
Lucrarea cuprinde  un  număr de 18 capitole aferente diferitelor religii analizate.
Fiecare capitol cuprinde o scurtă prezentare a caracteristicilor religiei respective, a riturilor de practicare a cultului şi principalele lăcaşe de cult reprezentative, multe dintre ele văzute şi de mine.
Lucrarea se adresează nespecialiştilor care sunt fascinaţi de mulţimea şi varietatea  religiilor, astfel încât aproape fiecare „îşi are dum-nezeul propriu”.