Română
Aplicații în sisteme digitale | Editura Matrix Rom

Aplicații în sisteme digitale

Universitatea Stefan cel Mare Suceava
ISBN: 978-606-25-0587-5
Limba: Română
Suport: Hârtie
33,00 lei
Despre informatică și informatizare se vorbește de mai puțin de o sută de ani. Însăși ideea de informație s-a cristalizat lent, pe parcursul secolului trecut, în strânsă corelație cu ideile de calcul și calculatoare electronice ca sisteme automate de procesare informațională. Calculatorul electronic este prima creație tehnică umană ce aduce pe tapetul socialului o idee nouă, aproape neanticipată și cu siguranță neluată în calcul de ingineri, acei intelectuali interesați în munca de creație ce are ca rezultat direct creșterea confortului uman prin cedarea activităților de rutină ansamblurilor structurate pe materie moartă.