Română
Grafică asistată de calculator | Editura Matrix Rom

Grafică asistată de calculator

Universitatea din Pitesti
ISBN: 978-606-25-0388-8
Limba: Română
Suport: Hârtie
40,00 lei
În prezent cunoașterea elementelor de bază ale graficii pe calculator este necesară inginerilor, oamenilor de știință, artiștilor plastici, designerilor, fotografilor, pictorilor de animație etc. Odată cu apariția unor noi cerințe s-au dezvoltat rapid multiple aplicații software, devenind mai intuitive, mai structurate pentru utilizare. Datorită calculatorului putem avea la dispoziție în câteva fracțiuni de secundă variații multiple de culoare, forme, compoziții.