Română
Catalog 111 – Clădiri și construcții din industria chimică | Editura Matrix Rom

Catalog 111 – Clădiri și construcții din industria chimică

Limba: Română
Suport: Hârtie
Prețurile incluse în catalog corespund variantei aprobate de Comisia Centrală pentru Inventarierea și Reevaluarea Fondurilor Fixe în martie 1964.
184,00 lei