Română
Sisteme informatice si gestiunea bazelor de date Oracle | Editura Matrix Rom

Sisteme informatice si gestiunea bazelor de date Oracle

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti
ISBN: 978-973-755-745-2
Limba: Romana
Suport: eBook, Hartie
Alege suport
  • eBook
  • Hartie
de la 27,00 lei
Cartile in format eBook pot fi vizualizate prin aplicatia noastra Bookviewer.