Română
Atlasul locomotivelor | Editura Matrix Rom new

Atlasul locomotivelor

ISBN: 978-606-25-0863-0
Limba: Română
Suport: Hârtie
107,00 lei
„Atlasul locomotivelor” este un breviar de actualitate cu menţiuni de ordin istoric privind materialul rulant motor care a circulat şi continuă să circule în România de la începutul tracţiunii feroviare cu locomotive cu abur, parcurgând etapele de debut ale motorizării diesel electrice şi diesel hidraulice, precum şi etapa electrificării liniilor de cale ferată pentru ecartament îngust precum şi a celor de ecartament normal, care în România a debutat în anul 1969. Scrierea acestui atlas a fost posibilă parcurgînd principalele instrucţiuni şi ghiduri de exploatare pentru fiecare tip de locomotivă în parte, ale căror denumiri în funcţie de clasă, tip, serie, putere instalată şi formulă a osiilor, au dat titulul capitolelor. Prezentarea locomotivelor care întregesc acest atlas, are ca referinţă bibliografică ghidurile de utilizare a materialului rulant motor care întregesc acest breviar, referinţe bibliografice regăsite în documentaţia specifică publicată de producătorii şi / sau deţinătorii vehiculelor feroviare motoare care sunt trecute în revistă ca prezentare generală în „Atlasul locomotivelor”, definit de locomotive, rame electrice, automotoare şi maşini grele de cale care au circulat şi care continuă să circule pe infrastructura feroviară din România.