Aplicații în SAP IDES ERP | Matrix Rom
Română
Aplicații în SAP IDES ERP | Editura Matrix Rom

Aplicații în SAP IDES ERP

Universitatea Transilvania Brasov
ISBN: 978-606-25-0576-9
Limba: Romana
Suport: Hartie
97,00 lei
Enterprise Resource Planning (ERP) se referă la software şi sisteme utilizate pentru planificarea şi gestionarea integrată a întregului lanţ de aprovizionare, fabricaţie, servicii, financiar şi alte procese ale unei organizaţii, deseori în timp real. Scopul principal al unui sistem ERP îl constituie creşterea eficienţei organizaţiei prin gestionarea şi îmbunătăţirea modului în care sunt utilizate resursele acesteia.