Română
Electronica analogică în aplicații | Editura Matrix Rom

Electronica analogică în aplicații

Universitatea Stefan cel Mare Suceava
ISBN: 978-606-25-0736-7
Limba: Romana
Suport: Hartie
79,00 lei
Pornind de la conceptul filozofic al marelui Marin PREDA, putem considera că în secolul al XXI-lea, dacă dragoste de școală nu e, nimic nu e. În același timp, putem constata cu ușurință, că în societatea noastră, aplicațiile practice sunt privite deseori, ca mari dificultăți în domeniile de activitate ale prezentului în care trăim, prezent în care societatea își pierde practica marilor virtuți.
În acest context, autorii propun o carte de aplicații în electronica analogică, considerând că prin circuitele și sistemele electronice multifuncționale, electronica tinde spre un caracter enciclopedic, dacă ne gândim la aplicabilitatea sa din industrie, comunicații, echipamente electrocasnice, educație, medicină, apărare militară, divertisment etc.
Autorii consideră absolut necesare aplicațiile de electronică analogică, pentru orice specialist din domeniile tehnice și propun o carte care prezintă într-o manieră accesibilă, cunoștințe de bază, de imediată actualitate, dar și permanent valabile, abordate original și profesionist.
În sinteză, autorii consideră că parcurgerea aplicațiilor cărții, pot constitui un fundament consistent și solid de cunoștințe, o investiție educațională pe termen lung, necesară pentru interpretarea corectă a mecanismelor dinamice și complexe ale societății noastre.