Română
Prețuri pentru Evaluări | Editura Matrix Rom
Alege aparitia periodica
  • Buletin constructii
  • Buletin instalatii
  • Indreptar constructii industriale
  • Indreptar constructii locuinte
Alege tip licenta
  • Doua editii
  • O editie
  • Patru editii
de la 50,00 lei
Utilizatori cu aplicatia Preturi pentru Evaluari pe tableta si PC
Îndreptarele tehnice oferă informații despre costurile lucrărilor de construcții pentru diverse tipuri de clădiri de locuințe, precum și construcții industriale și social-culturale. Sunt detaliate prețuri pe elemente de construcții și tipuri de lucrări precum: terasamente, betoane, construcții metalice, cofraje, diverse tipuri de zidărie, zugrăveli, diverse tipuri de instalații etc. Sunt specificate cantitățile per unitate de măsură, costurile totale per unitate de măsură, costul total pe mp Ad, precum și costul total pe Au. Pentru fiecare element de construcție se specifică și ponderea acestuia în costul total al lucrării.
Buletine tehnice oferă informații despre prețurile lucărilor elementare (norme de deviz) utilizate frecvent in domeniile construțiilor si instalațiilor pentru clădiri. De asemenea sunt furnizate preturi medii pentru materiale, manopera, utilaje si transport existente in piata. Aplicația "Prețuri pentru Evaluări" oferă utilizatorilor acces online la toate aceste informații. Conținutul acestora poate fi accesat oricând și oriunde aveți o conexiune la internet, doar cu un user și o parola, pe platforma e.matrixrom.ro.
Fisa costuri lucrari de constructii in Preturi pentru Evaluari
Cautare preturi elemente de constructii in Preturi pentru Evaluari pe tableta si PC
Aplicația online pentru îndreptare oferă posibilitatea de căutare a unei fișe folosind un șir de caractere din denumirea tipului de clădire, precum și diverse perioade calendaristice. Frecvența de actualizare a fișelor este aceeasi ca și a publicațiilor pe suport hârtie, deci trimestrial. Pentru buletinele tehnice de prețuri este posibilă căutarea lucrărilor elementare pe categorii de lucrări. Fecventa de actualizare a preturilor este aceeasi ca și a publicațiilor pe suport hârtie, deci trimestrial.
Site-ul funcționează pe navigatoarele web: Chrome, Edge, Firefox, Safari, Samsung Internet și a fost testat pe Windows - Chrome version 85.0.4183.102, Firefox version 80.0.1, Edge version 85.0.564.51, MacOS - Safari version 12.1.4607.1 40.1.4. Pentru tablete Android: Samsung Internet version 11.1.152 , Chrome version 80.0.3987.132