Preturi pentru Evaluari | Matrix Rom
Română
Preturi pentru Evaluari | Editura Matrix Rom

Preturi pentru Evaluari

Suport: Online
Alege aparitia periodica
  • Indreptar constructii industriale
  • Indreptar constructii locuinte
Alege tip licenta
  • Doua editii
  • O editie
  • Patru editii
de la 54,00 lei
Utilizatori cu aplicatia Preturi pentru Evaluari pe tableta si PC
Sunt oferite informatii despre costurile lucrarilor de constructii pentru diverse tipuri de cladiri de locuinte, precum si constructii industriale si social-culturale. Sunt detaliate preturi pe elemente de constructii si tipuri de lucrari precum: terasamente, betoane, constructii metalice, cofraje, diverse tipuri de zidarie, zugraveli, diverse tipuri de instalatii etc. Sunt specificate cantitatile per unitate de masura, costurile totale per unitate de masura, costul total pe mp Ad, precum si costul total pe Au. Pentru fiecare element de constructie se specifica si ponderea acestuia in costul total al lucrarii.
Aplicatia "Preturi pentru Evaluari" ofera utilizatorilor acces online la toate aceste informatii. Continutul acestora poate fi accesat oricand si oriunde aveti o conexiune la internet, doar cu un user si o parola, pe platforma e.matrixrom.ro.
Fisa costuri lucrari de constructii in Preturi pentru Evaluari
Cautare preturi elemente de constructii in Preturi pentru Evaluari pe tableta si PC
Aplicatia online ofera posibilitatea de cautare a unei fise folosind un sir de caractere din denumirea tipului de cladire, precum si diverse perioade calendaristice. Frecventa de actualizare a fiselor este aceeasi ca si a publicatiilor pe suport hartie, deci trimestrial.
Site-ul functioneaza pe navigatoarele web: Chrome, Edge, Firefox, Safari, Samsung Internet si a fost testat pe Windows - Chrome version 85.0.4183.102, Firefox version 80.0.1, Edge version 85.0.564.51, MacOS - Safari version 12.1.4607.1 40.1.4. Pentru tablete Android: Samsung Internet version 11.1.152 , Chrome version 80.0.3987.132