Română
Introducere în calcul cuantic | Editura Matrix Rom

Introducere în calcul cuantic

Universitatea Stefan cel Mare Suceava
ISBN: 978-606-25-0600-1
Limba: Română
Suport: Hârtie
39,00 lei
Calcul și calculatoare cuantice. Simbioza enigmaticului mister de ieri cu mașina viitorului de mâine în laboratoarele tehnologice de astăzi. De la Aristotel la Galilei și apoi de la Newton la Einstein, omenirea s-a înălțat continuu și constant, cu îndârjirea sămânței de ADN pe care o purtăm cu toții. S-a înălțat în înaltul albastru al cerului, în esența primordială a înțelegerii universului, în spiritualitatea ce animă fărâma de materie stelară din care suntem făcuți. Fără oprire, fără odihnă și fără de cădere în disperare. Acea disperare ce de nenumărate ori ne-a dat târcoale precum un lup flămând turmei. Disperarea de a nu ști, de a nu înțelege, de a nu putea. Au fost piedici prin pandemii, calamități naturale și ruguri ridicate de limitele mentale ale unora dintre noi. Și totuși omul nu s-a oprit din ascensiune, întinzându-și mereu aripa minții către punctul acela strălucitor care înseamnă idee novatoare, sclipire de astru, deschidere mentală și întoarcere în sine prin autocontemplarea cu care universul se redescoperă prin noi. A durat mult până am ajuns aici, la porțile cuantice ale înțelegerii. Acum așteptăm siderați ca ele să se deschidă și înțelegerea să se pogoare asupră-ne. Enigma să se destrame și să ne lumineze spiritul de trestie gânditoare. Enigma cuantică.