Română
Modelarea robotului mobil de tip autovehicul autonom | Editura Matrix Rom

Modelarea robotului mobil de tip autovehicul autonom

Universitatea "Transilvania" Brasov
ISBN: 978-606-25-0579-0
Limba: Romana
Suport: Hartie
86,00 lei
Lucrarea Modelarea Roboților Mobili Autovehicule Autonome este dedicata studenților care parcurg specializările Robotică, Mecatronică, Automatică, Autovehicule Rutiere, respectiv inginerilor care au în vedere obținerea unor cunoștințe de acest gen. Ne-am propus diseminarea unui ansamblu de cunoștințe fundamentale referitoare la modelarea roboților mobili de tipul Autovehicul Autonom care să permită înțelegerea fenomenului și deschiderea spre cercetări viitoare. Cartea poate fi văzută și ca o continuare a volumului Modelarea Roboților cu Post Fix, cu care avem speranța ca se va uni, în viitor, pentru a oferi o metodologie generala și unitara de modelare a roboților. Nu în ultimul rand ne-am dorit ca această carte sa fie o continuare a cărții Autovehicul Autonom Studiu de Caz în care ne-am concentrat asupra proiectării și realizării unui astfel de produs.