Romana

Termodinamica automobilului. Baze teoretice si aplicatii de simulare a proceselor (traducere lb germana ed Springer)

West Saxon University of Zwickau
ISBN: 978-606-25-0354-3
Limba: Romana
Suport: Hartie
Alege tip editie
  • Editie de lux
  • Editie standard
de la 143,00 lei
1 Bazele termodinamicii tehnice
1.1 Obiect si metode de investigare
1.2 Sistem termodinamic
1.3 Interactiunea dintre sistem si mediul exterior
1.4 Marimi termice de stare; Ecuatii termice de stare
1.5 Transformari termodinamice
1.6 Aplicabilitatea practica a operatorilor diferentiali ai marimilor
de stare
1.7 Transformari de stare reversibile si ireversibile
1.8 Forme ale schimbului de energie dintre sistem si mediul exterior
Capitolul 1 - Exemple de aplicatii si rezolvari de probleme
Aplicabilitatea operatorilor diferentiali ai marimilor de stare
Transformari de stare reversibile si ireversibile
Lucrul mecanic de volum si lucrul mecanic de presiune
Capitolul 1 - Intrebari
Capitolul 1 - Probleme

2 Bilantul energetic: Primul principiu al termodinamicii
2.1 Introducere; Definitii
2.2 Bilantul energetic al transformarilor de stare in sisteme inchise;
Energia interna
2.3 Bilantul energetic al transformarilor de stare in sisteme deschise
(pentru procese stationare); Entalpia
2.4 Bilantul energetic pe baza entalpiei transformarilor de stare in
sisteme inchise si deschise
2.5 Aplicarea primului principiu la procese elementare
Capitolul 2 - Exemple de aplicatii si rezolvari de probleme
Bilant energetic, energie interna, entalpie
Capitolul 2 - Intrebari
Capitolul 2 - Probleme

3 Agenti de lucru: Gaze si amestecuri de gaze
3.1 Gaze ideale si gaze reale
3.2 Capacitatea termica specifica a gazelor ideale
3.3 Amestecul ideal de gaze
3.4 Transformari termice de stare elementare ale agentilor de lucru gazosi
Capitolul 3 - Exemple de aplicatii si rezolvari de probleme
Transformari de stare ale gazelor si ale amestecurilor de gaze
Capitolul 3 - Intrebari
Capitolul 3 - Probleme

4 Transformarea energiei: Principiul al doilea al termodinamicii
4.1 Enunturi
4.2 Randamentul termic
4.3 Entropia proceselor reversibile (ideale)
4.4 Entropia proceselor ireversibile (naturale)
4.5 Calculul entropiei
4.6 Reprezentarea proceselor in diagrame entropice: diagramele (T,s), (U,s), (h,s)
4.7 Exergia si anergia
Capitolul 4 - Exemple de aplicatii si rezolvari de probleme
Calculul entropiei proceselor termodinamice
Capitolul 4 - Intrebari
Capitolul 4 - Probleme

5 Procese in masini termice pentru automobile
5.1 Ciclurile motoarelor termice
5.2 Ciclurile instalatiilor de climatizare si ale pompelor de caldura
Capitolul 5 - Exemple de aplicatii si rezolvari de probleme
Cicluri in motoarele termice
Capitolul 5 - Intrebari
Capitolul 5 - Probleme

6 Agenti de lucru: vapori si amestecuri gaz-vapori
6.1 Fazele si componentele vaporilor
6.2 Reprezentarea in diagrame a marimilor de stare si a celor
energetice ale vaporilor
6.3 Cicluri cu vapori
6.4 Amestecurile gaz-vapori
Capitolul 6 - Exemple de aplicatii si rezolvari de probleme
Vapori si amestecuri gaz-vapori
Capitolul 6 - Intrebari

7 Termodinamica arderii
7.1 Combustibili
7.2 Amestecuri aer-combustibil
7.3 Puteri calorice
7.4 Calculul proceselor de ardere
7.5 Desfasurarea reactiilor de ardere
7.6 Procesele de ardere din motoarele cu aprindere prin scânteie si
prin comprimare
Capitolul 7 - Exemple de aplicatii si rezolvari de probleme
Ardere
Capitolul 7 - Intrebari
Capitolul 7 - Probleme

8 Transmiterea caldurii
8.1 Forme de transmitere a caldurii
8.2 Conductia caldurii
8.3 Convectia
8.4 Radiatia caldurii
Capitolul 8 - Exemple de aplicatii si rezolvari de probleme
Conductie
Convectie
Radiatie
Capitolul 8 - Intrebari
Capitolul 8 - Probleme

9 Masurarea marimilor termodinamice
9.1 Marimi termodinamice in ingineria automobilelor
9.2 Masurarea parametrilor de stare ai agentilor de lucru
9.3 Determinarea transformarilor de stare

10 Elemente de baza si aplicatii de simulare a proceselor
10.1 Introducere
10.2 Modelarea cu ajutorul simularii numerice
10.3 Exemple de simulare numerica a proceselor intr-un motor cu piston

Bibliografie
Bibliografie speciala pentru simulari numerice
Index
Glosar - savanti citati in lucrare
Raspunsuri la intrebarile din capitolele 1-9
Rezolvarile problemelor din capitolele 1-8