Romana

Planul de lectie. Act de creatie al profesorului

ISBN: 978-973-755-936-4
Limba: Romana
Suport: Hartie
28,00 lei
Cuprins
1. Proiectarea activitatii didactice
2. Proiectarea lectiei centrata pe competente
3. Tipuri de lectii utilizate in procesul instructiv educativ - Lectia mixta(combinata)
4. Tipuri de lectii utilizate in procesul instructiv educativ - Lectia de predare – asimilare de cunostinte
5. Tipuri de lectii utilizate in procesul instructiv educativ - Lectia de formare de priceperi si deprinderi sau lectia de munca independenta
6. Tipuri de lectii utilizate in procesul instructiv educativ - Lectia de verificare si evaluare a cunostintelor, priceperilor, deprinderilor si competentelor
7 Tipuri de lectii utilizate in procesul instructiv educativ - Lectia de verificare si evaluare a cunostintelor, priceperilor, deprinderilor si competentelor