Romana

Optimizarea tehnologiilor de epurare a apelor uzate in vederea reutilizarii acestora

Universitatea Oradea
ISBN: 978-606-25-0117-4
Limba: Romana
Suport: Hartie
77,00 lei
1. STUDII PRIVIND NECESITATEA EPURARII AVANSATE A APELOR UZATE DIN CENTRELE URBANE
2. CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA TEHNOLOGIILOR DE EPURARE A APELOR UZATE
3. CERCETARI PRIVIND TEHNOLOGIILE DE EPURARE DE ULTIMA GENERATIE SI IDENTIFICAREA SOLUTIILOR DE OPTIMIZARE
4. REZULTATE ALE CERCETARILOR SI PROPUNERI PENTRU IMBUNATATIREA SI CRESTEREA PERFORMANTELOR
TEHNOLOGIILOR DE EPURARE A APELOR UZATE MENAJERE
5. REZULTATE ALE CERCETARILOR SI PROPUNERI DE TEHNOLOGII MODERNE PENTRU REUTILIZAREA APELOR
PLUVIALE
CONCLUZII, CONTRIBUTII PERSONALE. DIRECTII VIITOARE DE CERCETARE
ANEXE
BIBLIOGRAFIE