Romana

Managementul deseurilor solide urbane si industriale

ISBN: 973-685-571-6
Limba: Romana
Suport: Hartie
63,00 lei
CAPITOLUL 1. Gestionarea deseurilor - imperativ economic si ecologic. Categoriile de deseuri. Notiuni. Definitii. Clasificare.
CAPITOLUL 2. Sisteme de gestionare integrala a deseurilor.
CAPITOLUL 3. Caracteristicile deseurilor si tendinta acestora pe plan mondial. Cantitatea si calitatea deseurilor.
CAPITOLUL 4. Gestionarea deseurilor solide menajere in Romania si in lume. Privire de ansamblu asupra practicilor sanatoase. Cai de reducere a deseurilor.
CAPITOLUL 5. Metode de colectare si transfer a deseurilor menajere. Vehicule de colectare. Elemente ale transferului.
CAPITOLUL 6. Compostarea deseurilor solide. Amplasarea si gradul de compostare. Procedee si optiuni tehnice de compostare. Marketingul compostului.
CAPITOLUL 7. Incinerarea deseurilor solide orasenesti. Sisteme de incinerare. Instalatii de conversie a deseurilor in energie. Controlul impactului emisiilor si cenusilor. Integrarea cu alte componente ale sistemului.
CAPITOLUL 8. Depozitarea simpla si controlata a deseurilor. Neutralizarea lor. Dezvoltarea si modernizarea tehnologiilor si utilajelor de prelucrare a materialelor refolosibile.
CAPITOLUL 9. Procedee si instalatii pentru selectarea si valorificarea complexa a deseurilor menajere. Piroliza deseurilor menajere. Reducerea chimica si biologica a deseurilor menajere.
CAPITOLUL 10. Colectarea si recuperarea materialelor refolosibile nemetalice (hartie, sticla, mase plastice, textile, cauciuc, etc.) si a deseurilor speciale.
CAPITOLUL 11. Colectarea si prelucrarea materialelor refolosibile feroase. Sursa de colectare si recuperare a materialelor refolosibile feroase. Reglementari privind clasificarea, sortarea si verificarea calitatii materialelor refolosibile feroase.
CAPITOLUL 12. Terminologia si clasificarea materialelor refolosibile neferoase (cupru si aliaje din cupru, aluminiu si aliaje din aluminiu).
CAPITOLUL 13. Colectarea si prelucrarea materialelor refolosibile neferoase (zinc si aliaje din zinc, plumb si aliaje din plumb, nichel, wolfram, cadmiu, cobalt, magneziu s.a.).
CAPITOLUL 14. Managementul administrativ si financiar al deseurilor
CAPITOLUL 15. Managementul deseurilor provenite de la exploatarile miniere si de la uzinele de preparare. Bazele gospodaririi deseurilor tehnologice din industria miniera.