Romana

Indicatori de drift pentru structuri in cadre

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
ISBN: 978-606-25-0161-7
Limba: Romana
Suport: Hartie
84,00 lei
CAPITOLUL 1 INTRODUCERE

CAPITOLUL 2 EVOLUTIA CODURILOR DE PROIECTARE ANTISEISMICA DIN ROMANIA
2.1 Bazele teoretice ale normarii fortelor seismice. Metode de abordare specifice teritoriului Romaniei
2.2 Lista codurilor pentru proiectarea constructiilor rezistente la cutremur in perioada 1941- 2006
2.3 Evolutia nivelului sigurantei la cutremur
2.4 Evolutia prevederilor de ductilizare a structurilor
2.5 Evolutia zonarii seismice a teritoriului Romaniei
2.6 Evolutia coeficientului Ks
2.7 Determinarea coeficientului de echivalenta
2.8 Determinarea sarcinilor seismice orizontale
2.9 Distributia pe verticala a sarcinii seismice orizontale totale
2.10 Formule simplificate pentru estimarea perioadei fundamentale de vibratie T

CAPITOLUL 3 SINTEZA PRINCIPALELOR NORME INTERNATIONALE REFERITOARE LA PROTECTIA SEISMICA
3.1 Principalele norme internationale
3.2 Comentarii asupra coeficientului seismic elastic
3.3 Comentarii asupra distributiei fortelor laterale

CAPITOLUL 4 ESTIMAREA INDICATORILOR DE DRIFT PENTRU SISTEMELE STRUCTURALE AVAND COMPORTARE ELASTICA
4.1 Introducere
4.2 Metoda aproximativa Miranda de estimare a deplasarilor laterale
4.3 Spectre de Drift
4.4 Estimarea indicatorului RDR pentru cadrele pur forfecate
4.5 Metoda Akkar de estimare a valorilor MIDR si RDR

CAPITOLUL 5 ESTIMAREA INDICATORILOR DE DRIFT PENTRU SISTEMELE STRUCTURALE AVAND COMPORTARE INELASTICA
5.1 Introducere
5.2 Caracteristici ale cadrelor plane utilizate
5.3 Analizele dinamice neliniare si reprezentarea rezultatelor
5.4 Evaluarea indicatorului RDR
5.5 Evaluarea indicatorului AIDR
5.6 Evaluarea indicatorului MIDR
5.7 Evaluarea raportului AIDR/RDR
5.8 Evaluarea raportului MIDR/RDR
5.9 Estimarea valorilor maxime ale indicatorilor de drift
5.10 Concluzii

CAPITOLUL 6 IMBUNATATIREA EVALUARII PERFORMANTEI STRUCTURALE PRIN STUDII MULTIPARAMETRICE
6.1 Introducere
6.2 Metodologie
6.3 Vectori ai marimilor ce caracterizeaza raspunsul structural
6.4 Vectori ai marimilor ce caracterizeaza miscarea seismica
6.5 Regresii ale marimilor ce caracterizeaza raspunsul structural
6.6 Concluzii

CAPITOLUL 7 CONCLUZII
7.1 Consideratii finale

BIBLIOGRAFIE