Romana

Evaluarea impactului ecologic

Universitatea Politehnica Bucuresti
ISBN: 978-606-25-0240-9
Limba: Romana
Suport: Hartie
68,00 lei
Cuprins
CAPITOLUL 1. Impactul ecologic
1.1.Definirea procesului de evaluare a impactului asupra mediului
1.2. Tipuri de impacturi asupra mediului si clasificarea impacturilor
1.3. Efecte ale impacturilor asupra mediului
1.4. Caracteristicile EIM
1.5. Trasaturile procesului de evaluare a impactului asupra mediului
1.6. Principii de baza ale procesului EIM
1.7. Actiuni supuse EIM
1.8. Etapele procedurii de evaluare a impactului asupra mediului
1.9. Criterii de evaluare a impactului
1.10. Principiile procesului de EIM (generale si operationale)
CAPITOLUL 2. Auditul de mediu
2.1. Tipuri de audit si scopul acestora
2.2. Tipuri de eco-audit
2.3. Cerintele auditului de mediu
2.4. Obiectivele auditului de mediu
2.5. Scopul auditului de mediu
2.6. Aspecte abordate in auditul de mediu
2.7. Etapele procesului de audit
2.8. Bilantul de mediu
CAPITOLUL 3. Evaluarea riscului de mediu
3.1. Estimarea riscului pentru sanatate
3.2. Etapele in evaluarea riscului pentru sanatate
3.3. Evaluarea expunerii de mediu
3.4. Etapele procesului de management al riscului
3.5.Managementul riscului de mediu
3.6. Tipuri si surse de risc
3.6.1. Evaluarea cantitativa a riscului de mediu
3.6.2. Evaluarea calitativa a riscului de mediu
3.7. Metode de caracterizare calitativa a riscului
3.8. Criteriile de analiza a riscurilor
3.9. Principalii pasi ai analizei de risc
CAPITOLUL 4 Modele de expunere si de evolutie a contaminantilor
4.1. Functiile doza-raspuns si expunere-raspuns
4.2. Informatii toxicologice: efectul cancerigen
4.3. Informatii toxicologice: efectul noncancerigen
4.4. Analiza caii de impact (impact pathway analysis – IPA)
4.5. Evaluarea ciclului de viata al produselor
CAPITOLUL 5. Metode si tehnici de evaluare a impactului
5.1. Metoda listelor de control
5.2. Metode matriceale
5.3. Retelele de impact
5.4. Metode de suprapunere a hartilor tematice
5.5. Tehnici de evaluare a impactului antropic asupra mediului
5.6. Ierarhizarea problemelor de mediu
5.7. Etapele procesului de ierarhizare a problemelor de mediu
5.8. Metoda bazata pe corespondenta culoare-importanta
5.9. Reprezentari grafice
5.10. Metoda gruparii ierarhice a prioritatilor de mediu
5.11. Ierarhizarea problemelor de mediu folosind suma ponderata
5.12. Metoda bazata pe calcularea unor indici specifici de mediu
CAPITOLUL 6. Indicatori si indici de mediu
6.1. Indicatori si indici de calitatea aerului
6.2. Indicele valorilor extreme (EVI)
6.3. Indicatori si indici de zgomot
6.4. Indicatori si indicii de calitate a apelor
6.5. Indicele de producere si consum de oxigen prin fotosinteza
6.6. Indicele de diversitate biologica Shannon-Weiner
6.7 Indicele starii trofice
6.8. Indicele pretabilitatii corpurilor de apa pentru activitati de recreere
6.9. Indicele de calitate a apei (WQI)
6.10 Indicatori si indici de calitate a solurilor
6.11 Indicatori si indici de biodiversitate
6.12. Indicatori si indici de evaluare a spatiilor verzi
6.13. Indicatori si indici de evaluarea a sistemului de gestionare a deseurilor
6.14. Indicatori pentru dimensionarea punctelor de precolectare a deseurilor
6.15. Indicatori si indici de radioactivitate
6.16. Sistemul de clasificare a indicatorilor DPSIR
6.17. Analiza indicilor de diversitate specifica
CAPITOLUL 7. Colectarea datelor de mediu
7.1. Surse si sisteme de colectare a datelor de mediu
7.2. Tipuri de retele de colectare a datelor de mediu
7.3. Date din surse bibliografice
7.4. Date extrase din grafice si harti
7.5. Date din cercetari proprii
7.6. Fise de observatie si de colectare a datelor
CAPITOLUL 8. Analiza SWOT
CAPITOLUL 9. Reprezentarea grafica a datelor de mediu
9.1. Etapele realizarii profilului calitatii mediului
9.2. Hartile calitatii mediului
CAPITOLUL 10. Metodele de evaluare a mediului
10.1. Tipuri de scenarii
10.2. Pasi in realizarea scenariilor
CAPITOLUL 11. Evaluarea riscurilor de mediu in procesele chimice
11.1 Calculul indicelui de risc al unei unitati industriale
11.2 Procedura de inventariere a substantelor periculoase
11.3 Clasificarea unitatii economice
11.4 Tipuri de accidente si exemple de accidente produse pe plan mondial in
care au fost implicate substante periculoase pentru mediu
11.5 Evaluarea probabilitatii de aparitie si frecventei unui accident
11.6 Indicatori de risc privind impactul unui accident asupra populatiei
11.7 Indicatori de risc individual
11.8 Indicatori de risc social
BIBLIOGRAFIE