Romana

Elemente de arhitectura sistemelor de calcul. Programare in limbaj de asamblare

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti
ISBN: 978-973-755-178-8
Limba: Romana
Suport: BookViewer, Hartie
Alege suport
  • BookViewer
  • Hartie
de la 59,00 lei
Cuprins
CAPITOLUL 1: Notiuni generale de reprezentare a informatiei in sistemele de calcul
CAPITOLUL 2: Elemente de arhitectura a calculatoarelor numerice
CAPITOLUL 3: Gestiunea datelor in limbaj de asamblare
CAPITOLUL 4: Setul de instructiuni ale procesoarelor familiei IntrelĀ® 80x86
CAPITOLUL 5: Principii fundamentale de programare in limbaj de asamblare
CAPITOLUL 6: Tehnici de programare in limbaj de asamblare
CAPITOLUL 7: Notiuni de baza privind accesul la resurse de sistem
ANEXE