Romana

Contributii la studiul rotatiei Pamintului

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti
ISBN: 978-606-25-0347-5
Limba: Romana
Suport: Hartie
34,00 lei
Introducere
Capitolul I: Miscarea Pamantului in absenta fortelor exterioare
I.1. Punerea problemei
I.2. Ecuatiile cinematice ale lui Euler
I.3. Ecuatiile dinamice ale lui Euler
I.4. Miscarea Pamantului in raport cu axa de rotatie in absenta fortelor exterioare
I.5. Perioada lui Euler si variatia latitudinii
I.6. Tabloul miscarii cinematice a Pamantului
I.7. Bibliografie
Capitolul II: Integrarea ecuatiilor lui Poisson. Influenta termenilor de ordin superior din expresia geopotentialului
II.1. Introducere
II.2. Dezvoltarea functiei perturbatoare U. Integrarea ecuatiilor lui Poisson (cazul A=B)
II.3. Campul gravitational cu armonicele zonale J2 si J4 (cazul A=B)
II.4. Ecuatiile de miscare ale axei figurii (cazul A diferit de B). Integrarea ecuatiilor de miscare pentru geopotentialul U de tipul celui din schema II.A.
II.5. Bibliografie
Capitolul III: Valoarea aplatismentului dinamic al Pamantului
III.1. Introducere
III.2. Aplatismentul dinamic in aproximatia Pamantului omogen
III.3. Aplatismentul dinamic in cazul miscarii eliptice a Lunii
III.4. Aplatismentul dinamic dedus din teoria precesiei si nutatiei a lui Woolard
III.5. Valorile aplatismentului dinamic obtinute pentru epoca J2000
III.6. Asupra variatiei aplatismentul dinamic
III.7. Bibliografie
Capitolul IV: Determinarea elementelor elipsoidului de inertie al Pamantului
IV.1. Introducere
IV.2. Reprezentarea geopotentialului
IV.3. Determinarea momentelor de inertie ale Pamantului
IV.4. Orientarea elipsoidului de inertie
IV.5. Bibliografie
Capitolul V: O expresie analitica pentru viteza unghiulara de rotatie a Pamantului
V.1. Introducere
V.2. Expresia modulului vitezei unghiulare ca functie de derivatele unghiurilor lui Euler
V.3. O expresie analitica pentru viteza unghiulara de rotatie a Pamantului (cazul A diferit de B)
V.4. Exprimarea unghiurilor care determina miscarea axei figurii si a axei de rotatie ca
functii de timp
V.5.Bibliografie
Capitolul VI: Precesia geodezica
VI.1. Introducere
VI.2. Precesia geodezica in cazul miscarii circulare.
VI.3. Precesia geodezica in cazul miscarii eliptice
VI.4. Bibliografie
Capitolul VII: Ecuatiile miscarii de rototranslatie. Decuplarea miscarii
VII.1. Introducere
VII.2. Ecuatiile diferentiale ale miscarii de rototranslatie a corpurilor rigide
VII.3. Integralele prime ale miscarii de rototranslatie
VII.4. Ecuatiile diferentiale ale miscarii de rototranslatie intr-un sistem relativ de axe
VII.5. Ecuatiile aproximative ale miscarii de rototranslatie
VII.6.Bibliografie
Bibliografie generala