Romana

Cadastrul general si cadastrele de specialitate

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
ISBN: 973-685-931-2
Limba: Romana
Suport: Hartie
93,00 lei
PARTEA I - CADASTRU GENERAL

Cap.1: NOTIUNI GENERALE.
1. Notiunea de cadastru
2. Scurt istoric al aparitiei cadastrului
2.1. Scurt istoric al aparitiei si dezvoltarii cadastrului in lume
2.2. Scurt istoric al aparitiei si dezvoltarii cadastrului in Romania
2.3. Scurt istoric al procesului de pregatire a personalului de specialitate.
3. Definitia, caracteristicile, rolul, scopul, importanta si cadrul legislativ al cadastrului
3.1. Definitia cadastrului general
3.2. Rolul cadastrului general
3.3. Scopul realizarii cadastrului general
3.4. Importanta cadastrului general
4. Legatura cadastrului cu alte discipline
5. Aspectele cadastrului
5.1. Aspectul cantitativ al cadastrului
5.2. Aspectul calitativ al cadastrului
5.3. Aspectul juridic al cadastrului
6. Functiile cadastrului
6.1. Functia tehnica a cadastrului
6.2. Functia economica a cadastrului
6.3. Functia juridica a cadastrului
7. Clasificarea cadastrului
7.1. Clasificarea cadastrului dupa obiectul de studiu
7.2. Clasificarea cadastrului dupa datele pe care le furnizeaza
8. Categoriile de folosinta ale terenurilor
8.1. Grupa folosintelor agricole
8.2. Grupa folosintelor neagricole
9. Categorii de terenuri
9.1. Categoria de terenuri degradate
9.2. Categoria de terenuri amenajate prin lucrari de imbunatatiri funciare
9.3. Categoria de terenuri in panta
9.4. Categoria de terenuri mecanizabile si nemecanizabile
9.5. Categoria de terenuri incadrate dupa reziztenta la arat

Cap.2: CALCULE SPECIFICE ACTIVITATII DE CADASTRU
1. Calculul punctului pe segment
1.1. Calculul punctului pe segment folosind raportul ρ
1.2. Calculul punctului pe segment folosind raportul r
2. Sir de puncte pe segment
2.1. Rezolvarea prin procedeul analitic
2.2. Rezolvarea prin procedeul trigonometric
3. Calculul coordonatelor punctului de intersectie a doua drepte
3.1. Punctul de intersectie se afla pe ambele drepte - rezolvarea prin procedeul
analitic
3.2. Punctul de intersectie se afla pe una din drepte si pe prelungirea celeilalte -
rezolvarea prin procedeul analitic
3.3. Punctul de intersectie se afla pe prelungirea ambelor drepte - rezolvarea prin procedeul analitic
3.4. Rezolvarea problemelor de la punctele 3.1, 3.2 si 3.3 prin procedeul trigonometric
3.5. Calculul coordonatelor punctelor de intersectie al unei drepte cu cadrul geometric al planului
4. Determinarea coordonatelor unui punct folosind drepte paralele ajutatoare
4.1. Rezolvarea (toate cazurile) prin procedeul analitic
4.2. Rezolvarea (toate cazurile) prin procedeul trigonometric
5. Calculul coordonatelor unui punct folosind drepte perpendiculare
5.1. Ridicarea unei perpendiculare pe un aliniament
5.2. Cobor�rea unei perpendiculare
6. Fr�nturi si capete de drum
6.1. Capat de drum
6.2. Fr�ntura de drum
7. Detasarea suprafetelor
7.1. Detasarea suprafetelor printr-o dreapta care trebuie sa treaca printr-un punct obligat
7.2. Formula generala a detasarilor proportionale, paralele si perpendiculare - rezolvarea prin procedeul analitic
7.3. Procedeul trigonometric de detasare paralela in triunghi
7.4. Detasarea paralela a unei suprafete prin procedeul grafic
7.5. Detasarea unei suprafete cand terenul este neomogen

Cap.3: INTRODUCEREA CADASTRULUI GENERAL INTR-UN TERITORIU ADMINISTRATIV
1. Notiuni generale
1.1. Unitati administrativ teritoriale
1.2. Unitati teritoriale cadastrale
1.3. Hotare si limite
1.4. Succesiunea lucrarilor in cadrul introducerii cadastrului general
1.5. Legislatia de referinta
2. Delimitarea unitatilor administrativ teritoriale
2.1. Documentarea necesara efectuarii delimitarii
2.2. Identificarea si materializarea hotarelor teritoriilor comunale si orasenesti sau municipale
2.3. Determinarea coordonatelor punctelor de hotar
2.4. Intocmirea documentatiei de delimitare
2.5. Documentatia finala a delimitarii unui teritoriu administrativ
2.6. Identificarea si stabilirea limitei intravilanelor
2.7. Identificarea si stabilirea limitelor unitatilor economice
2.8. Identificarea si stabilirea limitelor proprietatilor individuale
3. Rectificarea hotarelor
3.1. Rectificarea unui hotar frant cu o linie dreapta care sa treaca printr-un punct al vechiului hotar
3.2. Rectificarea unui hotar frant cu o linie dreapta care sa fie paralela cu o directie data
3.3. Rectificarea unui hotar frant cu o linie care sa aiba un singur punct de frangere, la mijlocul ei
3.4. Rectificarea unui hotar frant cu o linie dreapta, pe cale grafica
3.5. Inlocuirea unui hotar cu multe sinuozitati printr-o singura linie curba
4. Lucrarile care se executa pentru introducerea cadastrului general
4.1. Intocmirea proiectului tehnic de ansamblu pentru introducerea cadastrului general
4.2. Intocmirea proiectului tehnic de executie
4.3. Planul cadastral de baza
4.4. Metodele de intocmire a planurilor cadastrale: clasice si automate,(planul numeric cadastral si planul cadastral index)
4.5. Continutul planului cadastral de baza
4.6. Precizia planului cadastral de baza
4.7. Planul cadastral de ansamblu
4.8. Reambularea planului cadastral
5. Numerotarea cadastrala
5.1. Numerotarea cadastrala in intravilan
5.2. Numerotarea cadastrala in extravilan
6. Determinarea ariei suprafetelor
6.1. Succesiunea operatiilor la determinarea ariei suprafetelor
6.2. Metode de determinare a ariei suprafetelor
6.3. Tolerante la determinarea ariei suprafetelor
7. Registrele cadastrale
7.1. Documentele necesare pentru intocmirea registrelor cadastrale
7.2. Registrul cadastral al parcelelor
7.3. Indexul alphabetic al proprietarilor
7.4. Registrul cadastral al proprietarilor
7.5. Registrul cadastral al corpurilor de proprietate
7.6. Fisa centralizatoare a partidelor cadastrale pe proprietari si pe categorii de folosinta
8. Evidenta si intretinerea cadastrului
8.1. Evidenta cadastrala
8.2. Intretinerea cadastrului

Cap.4: LATURA CALITATIVA A CADASTRULUI GENERAL
1. Aspectul calitativ al cadastrului general
1.1. Aspectul calitativ pentru fondul agricol
1.2. Aspectul calitativ pentru fondul imobiliar - edilitar
1.3. Aspectul calitativ pentru fondul silvic
1.4. Aspectul calitativ pentru fondului apelor
1.5. Aspectul calitativ pentru fondul cailor de comunicatii
2. Scopul lucrarilor de cadastru din cadrul aspectului calitativ

Cap.5: LATURA JURIDICA A CADASTRULUI GENERAL
1. Formele de proprietate existente azi in Romania
1.1. Proprietatea publica
1.2. Proprietatea privata
2. Dreptul de proprietate
2.1. Dreptul de proprietate a persoanelor fizice
2.2. Dreptul de proprietate a persoanelor juridice
3. Titularii drepturilor de proprietate
3.1. Proprietate exclusiva
3.2. Proprietatea comuna
4. Raporturi juridice
4.1. Identificarea proprietarilor bunurilor imobile
4.2. Stabilirea situatiei juridice a bunurilor imobile
5. Publicitatea imobiliara
5.1. Sistemul de publicitate al Registrelor de Transcriptiuni si Inscriptiuni
5.2. Sistemul de publicitate reala al Cartii Funciare

PARTEA II-a. CADASTRE DE SPECIALITATE

Cap.1: CADASTRUL FONDULUI AGRICOL
1. Definitia, obiectul si scopul cadastrului fondului agricol
2. Etapele care se parcurg la introducerea si �ntretinerea cadastrului fondului agricol
2.1. Etape care se realizeaza in cadrul lucrarilor de cadastru general
2.2. Lucrari care se realizeaza in cadrul cadastrului fondului agricol
3. Latura calitativa a cadastrului fondului agricol
3.1. Principiile bonitarii cadastrale
3.2. Incadrarea solurilor in clase de calitate si criteriile de �ncadrare
3.3. Bonitarea cadastrala a folosintelor perene
3.4. Evidenta calitativa a terenurilor in functie de lucrarile de protectie si ameliorare necesare sau existente
3.5. Contributia fotogrametriei si teledetectiei la realizarea aspectului calitativ al
cadastrului fondului agricol
4. Cadastrul fondului viticol
4.1. Definitie, obiect, scop
4.2. Continutul si executarea lucrarilor cadastrului viilor
4.3. Documentatia finala a cadastrului fondului viticol
4.4. Intretinerea cadastrului fondului viticol

Cap.2: CADASTRUL FONDULUI IMOBILIAR - EDILITAR
1. Definitia, obiectul si scopul cadastrului fondului imobiliar - edilitar
2. Etapele care se parcurg la introducerea si intretinerea cadastrului fondului imobiliar - edilitar
2.1. Cadastrul fondului imobiliar
2.2. Cadastrul fondului edilitar
2.3. Evidenta si Inventarierea lucrarilor de cartere geotehnica

Cap.3: CADASTRUL FONDULUI APELOR
1. Definitie, obiect, scop
2. Inventarierea cadastrala primara
2.1. Cadastrul conditiilor naturale
2.2. Cadastrul lucrarilor de stapanire a apelor
2.3. Cadastrul lucrarilor pentru folosinta potentialului apelor
2.4. Cadastrul lucrarilor pentru protectia calitatii apelor
3. Evidenta cadastrala
3.1. Fisa de inventariere pentru intocmirea cadastrului primar si evidenta instalatiilor
hidrometrice
3.2. Fisa de inventariere pentru intocmirea cadastrului primar si evidenta degradarii albiei si terenurilor vecine
3.3. Fisa cadastrala pentru folosinta apelor
4. Sistemul cadastral de referinta si hartile cadastrale
4.1. Sistemul de referinta pentru cadastrul fondului apelor
4.2. Hartile pentru cadastrul fondului apelor
5. Prelucrarea si sistematizarea datelor cadastrale primare
6. Determinari calitative in cadastrul fondului apelor

Cap.4: CADASTRUL FONDULUI FORESTIER
1. Generalitati, definitie scop
2. Identificarea si delimitarea suprafetelor apartinand fondului forestier
3. Executarea lucrarilor necesare intocmirii planului cadastral pentru fondul forestier
3.1. Evidentele care se realizeaza in cadrul cadastrului fondului silvic
3.2. Parcelarea padurilor
3.3. Aplicarea, evidenta si revizuirea amenajamentelor
3.4. Planurile si hartile folosite in evidenta fondului silvic
4. Descrierea economica a padurilor
5. Ridicarea in plan a padurilor
5.1. Ridicarea in plan a padurilor prin metode topografice
5.2. Metode fotogrametrice de ridicare
6. Latura calitativa a cadastrului fondului forestier
6.1. Stabilirea consistentei arboretelui
6.2. Stabilirea speciilor de arbori
6.3. Stabilirea inaltimii arborilor
6.4. Stabilirea fondului lemnos
6.5. Detectarea daunatorilor padurilor

Cap.5. CADASTRUL TERENURILOR CU DESTINATIE SPECIALA
1. Cadastrul in domeniul transporturilor
1.1. Cadastrul fondului cailor ferate
1.2. Cadastrul retelei de metrou
1.3. Cadastrul fondului drumurilor
1.4. Cadastrul aeroporturilor
1.5. Cadastrul porturilor
2. Cadastrul Monumentelor Istorice
2.1. Definitia, obiectul, scopul si legislatia specifica acestui cadastru
2.2. Corelarea lucrarilor cadastrului monumentelor istorice cu lucrarile cadastrului general si ale cadastrelor de specialitate
2.3. Etapele realizarii cadastrului monumentelor istorice
2.4. Documentatia finala care se preda beneficiarului
3. Cadastrele de specialitate din domeniul industrial
3.1. Cadastrul fondului industriilor
3.2. Cadastrul fondului petrolier
3.3. Cadastrul fondului minier
3.4. Cadastrul fondului energetic
4. Cadastrul terenurilor destinate apararii
4.1. Definitie, obiect, scop
4.2. Cadrul legislativ
4.3. Etapele care se parcurg la introducerea cadastrului terenurilor terenurilor destinate apararii

Anexe

Bibliografie