Română
Utilizarea parametrilor patologici în analiza circuitelor analogice | Editura Matrix Rom

Utilizarea parametrilor patologici în analiza circuitelor analogice

Universitatea Politehnica Bucuresti
ISBN: 978-606-25-0862-3
Limba: Romana
Suport: Hartie
100,00 lei
Rod al activității de cercetare a autorilor, lucrarea este concepută în vederea instruirii complexe a cititorului în domeniul simulării circuitelor analogice, în scopul optimizării soluției de proiectare a acestora. Cartea se adresează studenților, masteranzilor, doctoranzilor, inginerilor cercetători și proiectanți, tuturor celor care doresc să-și însușească și să aprofundeze metode eficiente metode de simulare (modelare și analiză), proiectare și optimizare asistate de calculator ale circuitelor analogice.