Română
Tratat management integrat MI-5 pentru IMM vol 4 | Editura Matrix Rom

Tratat management integrat MI-5 pentru IMM vol 4

Universitatea Politehnica Bucuresti, Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
ISBN: 978-606-25-0728-2
Limba: Romana
Suport: Hartie
186,00 lei
Autorii și coautorii doresc să vă transmită informațiile cele mai diverse necesare pregătirii și activității manageriale moderne alături de câteva domenii inginerești în dezvoltare pe piață, cum ar fi Managementul Proiectelor de Investiții, Facility Management, Managementul Riscurilor în investiții alături de Marketing pentru ingineri, necesare azi, oriunde.
Lucrarea dorește să sprijine formarea tinerilor, antreprenoriatul adevărat și dezvoltarea IMM-lor, toate trei sunt motorul național al economiei.