Română
Teoria câmpului electromagnetic | Editura Matrix Rom

Teoria câmpului electromagnetic

Universitatea Oradea
ISBN: 978-606-25-0696-4
Limba: Romana
Suport: Hartie
74,00 lei
Această carte conține informații despre teoria câmpului electromagnetic, ce se adresează tuturor celor interesați, specialiștilor, în special studenților din diferite specializări ale facultăților cu profil electric, dar și cu profil mecanic, construcții, ingineria mediului și altele.
Monografia este structurată pe noua capitole, ce conțin electricitatea și magnetismul, succesiunea temelor, fiind: câmp electrostatic în vid, câmp electric în medii dielectrice, teoremele electrostaticii, metode de calcul a câmpului electrostatic, electrocinetica, electrodinamica, electromagnetism, legile câmpului electromagnetic, câmp magnetic staționar în medii.