Română
Tehnici statistice de analiză a datelor | Editura Matrix Rom

Tehnici statistice de analiză a datelor

Universitatea Politehnica Bucuresti
ISBN: 978-606-25-0788-6
Limba: Romana
Suport: Hartie
37,00 lei
Aceasta carte se dorește a fi o lucrare accesibilă și totuși detaliată pentru explicarea conceptelor de bază referitoare la analiza statistică a datelor. Cartea se adresează atât studenților înscriși la programe de licență sau master în domeniile Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale sau Calculatoare și Tehnologia Informației (cursurile Decizie și Estimare în Prelucrarea Informațiilor predat la anul III - ciclu licență, respectiv, Machine Learning for Autonomous System predat în cadrul programului de master Electric Vehicle Propulsion and Control), cât și inginerilor sau cercetătorilor (în special doctoranzi în primul an) care lucrează în domeniile Data Science (DS) / Machine Learning (ML) / Artificial Intelligence (AI) și doresc să pătrundă și fundamentul matematic din spatele anumitor tehnici de prelucrare a informației.