ro
Tehnici de programare C++ | Editura Matrix Rom

Tehnici de programare C++

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
Limba: Romana
Suport: Hartie
286,00 lei
C++ este un limbaj de programare ale cãrui utilizãri se întind pe mai multe domenii ale tehnicii şi are o aplicabilitate din ce în ce mai mare în tehnologii de maximã actualitate.
Ȋnvãţând tehnicile de programare veţi avea acces la cea mai importantã piaţã a muncii din industria IT.
Lucrarea aceasta cuprinde o vedere de ansamblu asupra tehnicilor de programare şi se adreseazã universităţilor cu profil tehnic şi inginerilor implicaţi în activitatea de programare.
Studiul lucrãrii de faţã necesitã cunoştinţe de bazã privind programarea calculatoarelor.
Pornind de la o apreciabilă experinţă didactică dar şi practică a autoarei, lucrare are ca scop îndrumarea studenţilor la orele de laborator, prezentând în acelaşi timp o serie de noţiuni teoretice.
Prin această lucrare îmi exprim speranţa că instrucţia studenţilor va beneficia de un plus de calitate, această carte dispunând de o colecţie cuprinzătoare de exemple şi studii de caz, venind în completarea noţinunilor teoretice prezentate.