Română
Tehnici de optimizare. Aplicații numerice | Editura Matrix Rom

Tehnici de optimizare. Aplicații numerice

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti
ISBN: 978-606-25-0318-5
Limba: Romana
Suport: Hartie
56,00 lei
Lucrarea este adresată atât studenților facultății de Tehnologia Petrolului și Petrochimie cât și facultății de Inginerie Mecanică și Electrică, specializarea Automatică, din Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești. Prin conținut, lucrarea poate fi utilizată și în cadrul cursurilor de profil ale specializărilor de masterat de la cele două facultăți.