ro
Surse de energie. Energia solară | Editura Matrix Rom

Surse de energie. Energia solară

Universitatea Politehnica Bucuresti
ISBN: 978-606-25-0878-4
Limba: Romana
Suport: Hartie
64,00 lei
În cadrul acestei cărți sunt tratate o serie de aplicații ale celei mai abundente surse de energie existente în univers – Soarele. Energia înmagazinată de radiația solară sub formă de lumină și căldură a fost utilă încă de la începutul istoriei timpului; în lipsa acestor forme fundamentale ale energiei, viața pe Pământ nu ar fi existat.
Conținutul cărții este adresat cu precădere studenților de la ciclurile de licență, masterat și doctorat, care urmează programe de studiu din domeniul ingineriei electrice și energetice, însă constituie, în același timp, o sursă de documentare utilă inginerilor și specialiștilor interesați de sectorul surselor de energie regenerabile și de cele mai noi aplicații aferente conversiei energiei solare.
Această carte constituie un suport esențial atât pentru cursurile de Surse de Energie și Sisteme Fotovoltaice urmate de studenții din anul II de licență ai Facultății de Inginerie Electrică și studenții din anul I de masterat ai programului Surse Regenerabile de Energie de la Facultatea de Energetică din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, cât și pentru consolidarea bazei teoretice necesară parcurgerii aplicațiilor desfășurate în cadrul Laboratorului de Conversia Energiei și Surse.