Română
Soluții de extragere a cunoștințelor din volume mari de date | Editura Matrix Rom

Soluții de extragere a cunoștințelor din volume mari de date

Universitatea "Spiru Haret" Bucuresti
ISBN: 978-606-25-0449-6
Limba: Romana
Suport: Hartie
62,00 lei
Teza elaborată tratează o temă complexă și de actualitate punând accentul, în special, pe găsirea unor soluții eficiente, avantajoase din punct de vedere economic și informatic, pentru îmbunătățirea performanței algoritmilor de clusterizare. În introducere am argumentat în mod clar și convingător premisele, motivația alegerii temei cercetate, direcțiile de cercetare avute în vedere, am identificat problemele ce vor fi cercetate, obiectivele principale și variantele de abordare.