ro
Sistemele motocicletei | Editura Matrix Rom

Sistemele motocicletei

Universitatea Politehnica Bucuresti
ISBN: 978-606-25-0795-4
Limba: Romana
Suport: Hartie
64,00 lei
Manualul conține un număr de opt capitole care evidențiază construcția și funcționarea sistemelor motocicletelor. În lucrare se prezintă și se studiază următoarele sisteme care alcătuiesc motocicleta: motorul, transmisia, cadrul, suspensia, direcția, frâna, sistemul electric și roata.
Lucrarea este adresată în primul rând masteranzilor de la facultățile cu domeniul Ingineria autovehiculelor, dar și studenților de la programele de licență cu specific în acest domeniu, precum şi inginerilor şi specialiştilor care au preocupări legate de sistemele motocicletelor.
Noțiunile teoretice din fiecare capitol oferă un set de informaţii necesare însușirii lucrării, venind astfel, în completarea și înțelegerea mai ușoară a funcționării motocicletei.
Materialul grafic al lucrării a fost special conceput pentru ca informațiile prezentate să fie facil de înțeles și asimilat. Autorul s–a străduit să folosească un limbaj cât mai simplu și eficient, astfel încât manual rezultat să fie cât mai accesibil pentru majoritatea cititorilor.
În cadrul manualului soluțiile constructive au fost atent selecționate și prezentate, astfel încât cititorii să poată aprofunda cu ușurință noțiunile respective, precum și direcțiile în care acestea vor evolua. Prin acest manual autorul și-a propus să trateze la obiect construcția acestor sisteme, cu exemple aplicate direct motocicletelor. Autorul a sintetizat volumul mare de informație care există în literatura de specialitate cu privire la construcția și funcționarea sistemelor motocicletei, astfel încât cei interesați și pasionați de motociclete să își facă rapid o imagine de ansamblu despre ce înseamnă și cum se compune o motocicletă.