Română
Sisteme și echipamente frigorifice. Fundamente, exemple și aplicații | Editura Matrix Rom

Sisteme și echipamente frigorifice. Fundamente, exemple și aplicații

Universitatea Politehnica Timisoara
ISBN: 978-606-25-0664-3
Limba: Romana
Suport: Hartie
232,00 lei
Tehnica frigului și tehnologiile de aplicare ale acestuia, în diversele domenii ale activității umane, cunosc atât pe plan mondial cât și în țara noastră o dezvoltare și o perfecționare continuă. Producerea frigului artificial este un domeniu vast și complex cu aplicații dintre cele mai diverse în industria alimentară, construcții, pompe de căldură, condiționarea aerului, recuperarea resurselor energetice secundare, industria chimică, metalurgie, electrotehnică și electronică etc.
Dezvoltarea rapidă a tehnicii frigului și utilizarea acesteia în cele mai diverse domenii de activitate a impus elaborarea acestei lucrări, care permite cititorului să aprofundeze aspectele teoretice și practice privind fundamentele, funcționarea, proiectarea, exploatarea și utilizarea diferitelor categorii de instalații frigorifice.