Română
Sisteme neconvenționale și sisteme convenționale de alimentare cu energie termică a consumatorilor civili. Analize energetice (Culegere de articole) | Editura Matrix Rom

Sisteme neconvenționale și sisteme convenționale de alimentare cu energie termică a consumatorilor civili. Analize energetice (Culegere de articole)

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
ISBN: 978-606-25-0621-6
Limba: Romana
Suport: Hartie
74,00 lei
Cartea are ca obiectiv principal urmărit în toate capitolele sale alimentarea cu energie termică a consumatorilor civili. S-a acordat un interes mai mare utilizării surselor regenerabile prin sisteme neconvenționale de tipul pompelor de căldura cu compresie mecanica de vapori sau al captatoarelor solare termice și fotovoltaice. Se tratează și sisteme clasice de tip SACET dar și un tip de consumator mai puțin întâlnit. Tratarea fiecăruia din sisteme se face din punct de vedere energetic, urmărindu-se evaluarea consumurilor de energie și evoluția parametrilor termici reprezentativi.
Autorii lucrărilor sunt cadre didactice și doctoranzi din cadrul Facultății de Inginerie a Instalațiilor (FII) din cadrul Universității Tehnice de Construcții București (UTCB).