Română
Sisteme de valorificare a energiei din resurse recuperabile și regenerabile vol 1+2 | Editura Matrix Rom

Sisteme de valorificare a energiei din resurse recuperabile și regenerabile vol 1+2

Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi
ISBN: 978-606-25-0522-6
Limba: Română
Suport: Hârtie
201,00 lei
Teoria constructuală, teoria sistemelor, teoria haosului, ș.a. sunt instrumente care ne permit ca din haos să găsim drumul spre ”ordinea de aur” în oricare dintre demersurile conceptuale, motiv pentru care, în abordarea lucrării s-au utilizat și principiile acestor teorii. În structurarea prezentei lucrări, pentru relevarea aspectelor de interes în conceperea optimală, s-a acordat o atenție deosebită prezentării și analizei sistemelor în ansamblu, cu funcțiunile generale ale acestora, intrările și parametrii determinanți ai evoluției lor, precum și structurii fiecărui sistem (elemente componente, intercondiționări și determinări) și comportamentului acestora în timp.