Romana

Sisteme de conducere a robotilor. Elemente componente

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti
ISBN: 978-606-25-0053-5
Limba: Romana
Suport: Hartie
50,00 lei
1 Introducere in tehnologia robotizata
2 Elemente de mecanica robotilor de manipulare
3 Generarea traiectoriilor de miscare pentru roboti de manipulare
4 Sistemul senzorial
5 Sisteme de actionare pentru roboti de manipulare