Română
Sisteme de conducere a proceselor chimice. Aplicatii20242017 | Editura Matrix Rom

Sisteme de conducere a proceselor chimice. Aplicatii

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti
ISBN: 978-973-755-898-5
Limba: Română
Suport: Hârtie
47,00 lei