Română
Sisteme bazate pe cunoștințe. Ghid teoretic și practic | Editura Matrix Rom

Sisteme bazate pe cunoștințe. Ghid teoretic și practic

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti
ISBN: 973-685-484-1
Limba: Romana
Suport: Hartie
5,00 lei