Română
Simularea statică a proceselor chimice utilizând simulatorul UniSim Design | Editura Matrix Rom

Simularea statică a proceselor chimice utilizând simulatorul UniSim Design

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti
ISBN: 978-606-25-0612-4
Limba: Română
Suport: Hârtie
59,00 lei
Lucrarea se adresează studenților și inginerilor chimiști și automatiști care doresc să se specializeze în domeniul modelării și simulării proceselor și instalațiilor petroliere, cu extensie în domeniul sistemelor de reglare asociate acestor procese. Scopul cărții este de a învăța cititorul să proiecteze un program de simulare a unui proces chimic pornind de la formularea problemei și utilizând resursele simulatorului Unisim Design.
Lucrarea este structurată în 10 capitole, fiecare capitol fiind dedicat unui proces chimic sau unei instalații chimice. Capitolele sunt dezvoltate gradat, începând de la elementele introductive, echilibrul lichid-vapori în diferite sisteme chimice și terminând cu modelarea și simularea unor procese chimice.