Română
RTC 8-2022 Ghid privind managementul și monitorizarea informațiilor generate în sistem BIM | Editura Matrix Rom

RTC 8-2022 Ghid privind managementul și monitorizarea informațiilor generate în sistem BIM

Limba: Română
Suport: Hârtie
51,00 lei