Română
Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă | Editura Matrix Rom

Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă

Universitatea Politehnica Bucuresti
ISBN: 978-606-25-0818-0
Limba: Romana
Suport: Hartie
98,00 lei
”Reabilitare”, în adevăratul înțeles al cuvântului, înseamnă refacerea unei funcții alterate, în urma unor procese patologice, sau recăpătarea unei bune reputații a cuiva. Prin urmare, reabilitarea unor sisteme de alimentare cu apă potabilă exprimă, în sens figurativ, revenirea sistemelor existente la funcția inițială de furnizor al apei – alimentul numărul unu al populației – în condiții de siguranță absolută a sănătății oamenilor.
Lucrarea cuprinde elemente de proiectare, exploatare și întreținere a obiectelor tehnologice rezultate din aplicarea unor procese și operații noi, care se adaugă, sau ajustează sistemele existente, astfel încât să se obțină caracteristici ale apei cerute de noile reglementări.
Această publicație este posibil să fie folositoare celor care decid în procesul de dezvoltare, proiectanților, operatorilor sistemelor de alimentare cu apă potabilă, studenților, sau altora care se preocupă de știința apei.