Română
RADAR – Teorie și principii | Editura Matrix Rom

RADAR – Teorie și principii

Universitatea Politehnica Bucuresti
ISBN: 978-606-25-0437-3
Limba: Română
Suport: Hârtie
64,00 lei
RADAR este un termen englezesc ce reprezintă acronimul expresiei RAdio Detection And Ranging (detecție și localizare prin mijloace radio). Termenul RADAR este folosit uneori într-o accepțiune mai largă definind detecția prin mijloace electromagnetice, cu toate că radarul face parte din această categorie.