Română
Proiectarea construcțiilor. Instalații pentru securitatea la incendiu. Ghid proiect tehnic ed. revizuită cf. ord. 6025/2018 și 6026/2018 | Editura Matrix Rom

Proiectarea construcțiilor. Instalații pentru securitatea la incendiu. Ghid proiect tehnic ed. revizuită cf. ord. 6025/2018 și 6026/2018

ISBN: 978-606-25-0324-6
Limba: Romana
Suport: Hartie
71,00 lei
Cartea este una ce se adresează tinerilor ingineri și nu reprezintă o lucrare științifică, ci un ghid ingineresc de proiectare. Scopul principal este ca ei să înțeleagă elemente de bază în proiectarea sistemelor de securitate la incendiu, urmând ca prin experiență și studiu gradul de pregătire să crească. Acesta este motivul pentru care exprimarea este de multe ori directă, personală, unele elemente sunt simplificate și totul cu scopul de a facilita parcurgerea mai ușoară a cărții.