Română
Proiectare asistată de calculator utilizând PRO/Engineer. Teorie și aplicații | Editura Matrix Rom

Proiectare asistată de calculator utilizând PRO/Engineer. Teorie și aplicații

Universitatea "Transilvania" Brasov
ISBN: 978-606-25-0573-8
Limba: Română
Suport: Hârtie
86,00 lei
În cadrul acestei cărți, autorii prezintă principalele caracteristici și noutățile programului de proiectare asistata de calculator, Pro/Engineer.
Această publicație pune la îndemâna studenților, dar și a inginerilor proiectanți, principii de modelare a pieselor mecanice întâlnite în domeniul construcției de mașini, prin prezentarea pas cu pas a noțiunilor teoretice și aplicative necesare deprinderii cunoștințelor în vederea proiectării tridimensionale. De asemenea, sunt punctate, în mod deosebit anumite aspecte particulare. Fiecare capitol este completat de un set de teste aplicative de control.
Lucrarea este structurată în 5 capitole, fiecare dintre ele fiind împărțite în mai multe subcapitole ce se încheie cu aplicații practice, un rezumat și teste de autoevaluare.
În urma analizei acestui material se poate concluziona ca acesta reprezinta un instrument deosebit de util atât pentru studenții din anii terminali cât și pentru inginerii sau tehnicienii ce lucrează în proiectare și nu numai.