Română
Procesarea materialelor metalice prin extrudare unghiulară în canale egale. Aspecte teoretice și aplicații practice | Editura Matrix Rom

Procesarea materialelor metalice prin extrudare unghiulară în canale egale. Aspecte teoretice și aplicații practice

Universitatea Politehnica Bucuresti
Limba: Romana
Suport: Hartie
52,00 lei
Prezenta lucrare reprezintă rezultatul unor activități susținute de cercetare ale autorului, desfășurate de-a lungul unei perioade de timp ce depășește 10 ani, în cadrul programelor de cercetare doctorală, postdoctorală și a unor proiecte de cercetare pe care autorul le-a urmat și coordonat în toată această perioadă și nu ar fi fost posibilă fără susținerea remarcabilă pe care autorul a avut-o din partea unor personalități și a unor specialiști din industria materialelor metalice.
Lucrarea de față este prima de acest gen din țara noastră, în domeniul procesării ECAE a materialelor metalice și sperăm că va deschide în continuare calea unor numeroase cercetări în acest domeniu și chiar a aplicării ECAE la nivelul proceselor industriale de producție.