Română
Probabilități și variabile aleatorii în telecomunicații | Editura Matrix Rom

Probabilități și variabile aleatorii în telecomunicații

Universitatea Politehnica Bucuresti
ISBN: 973-9254-62-4
Limba: Romana
Suport: Hartie
67,00 lei