Română
Prelucrarea statistica a informatiei. Indrumar de laborator | Editura Matrix Rom

Prelucrarea statistica a informatiei. Indrumar de laborator

Universitatea Politehnica Bucuresti
ISBN: 978-973-755-367-6
Limba: Română
Suport: Hârtie
51,00 lei