Română
Prelucrarea informatiei. Indrumar de laborator | Editura Matrix Rom

Prelucrarea informatiei. Indrumar de laborator

Universitatea Politehnica Bucuresti
ISBN: 978-606-25-0496-0
Limba: Română
Suport: eBook
5,00 lei
Cartile in format eBook pot fi vizualizate prin aplicatia noastra Bookviewer.