Română
Prelucrarea digitală a semnalelor: concepte fundamentale, tehnici avansate, aplicații | Editura Matrix Rom

Prelucrarea digitală a semnalelor: concepte fundamentale, tehnici avansate, aplicații

Universitatea Politehnica Bucuresti
ISBN: 978-606-25-0767-1
Limba: Romana
Suport: Hartie
97,00 lei
Lucrarea de față, structurată în 12 capitole, oferă o bază de cunoștințe fundamentale și avansate pentru acest domeniu, într-o abordare sinergetică, mai puțin “tradițională”, accentul fiind pus în primul rând pe înțelegerea fenomenelor asociate principalelor tehnici PDS, din perspectiva proiectantului de sistem, și pe dezvoltarea intuiției inginerești cu privire la aceste fenomene și la “filosofia PDS”. Numeroase exemple și explicații detaliate vin în sprijinul clarificării aspectelor teoretice și modelărilor matematice (sine qua non), tratate relativ complicat în lucrările clasice. Totodată, majoritatea capitolelor lucrării sunt însoțite de un număr semnificativ de probleme propuse și subiecte de sinteză, destinate studiului individual.
Această lucrare are la bază cursurile de “Prelucrare digitală a semnalelor” și “Tehnici avansate de prelucrare digitală a semnalelor” predate studenților care urmează specializarea de Microelectronică a Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din Universitatea POLITEHNICA din București. Autorii își doresc ca acest material să fie util tuturor celor care abordează domeniul PDS, ajutându-i atât în înțelegerea esenței acestui domeniu, dar și în descoperirea frumuseții sale!