Română
Pre-dimensionnement d’un arbre droit d’une pompe a engrenages | Editura Matrix Rom

Pre-dimensionnement d’un arbre droit d’une pompe a engrenages

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
ISBN: 978-606-25-0562-2
Limba: Franceza
Suport: Hartie
29,00 lei
Lucrarea intitulată "Pré-dimensionnement d'un arbre droit d'une pompe à engrenages" este un auxiliar prețios în cadrul "Organes de Machines", ajutând la înțelegerea mai în detaliu a disciplinei.
Prin intermediul cunoștințelor dobândite în anii anteriori de studenți la disciplinele Mecanica și Rezistenta Materialelor, studenții vor putea efectua calcule de reacțiuni și de eforturi în vederea dimensionării unor secțiuni la un arbore drept în trepte supus la solicitări combinate de încovoiere cu torsiune.
În vederea aprofundării modului de lucru, în cadrul acestei lucrări este prezentat un exemplu de redactare integral cu date concrete.
În scopul proiectării cât mai riguroase a desenului de execuție a arborelui după dimensionare, sunt prezentate succint instrucțiunile care trebuie utilizate în AutoCAD și în SOLIDWORKS pentru desenarea și introducerea pe desenul final a cotelor și toleranțelor.
Lucrarea este destinată studenților anilor III ai F.I.I din cadrul U.T.C.B dar poate fi utilizată cu succes și de ceilalți studenți ai unor facultăți de profil mecanic care au în programa de studiu disciplina Organe de Mașini.