Română
Partea electrică a centralelor și stațiilor. Îndrumar de laborator | Editura Matrix Rom

Partea electrică a centralelor și stațiilor. Îndrumar de laborator

Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava
ISBN: 978-606-25-0499-1
Limba: Română
Suport: Hârtie
27,00 lei
Îndrumarul cuprinde lucrări de laborator pentru disciplina "Partea electrică a centralelor și stațiilor" și se adresează studenților de la specializările cu profil electric și energetic. Fiecare lucrare este însoțită de prezentarea concretă a scopului și de fundamentarea teoretică a problematicii urmărite iar în partea finală sunt prezentate etapele de desfășurare a lucrării și problemele care trebuie rezolvate de studenți în timpul orelor de laborator.